Norsk Trekkhundklubbs generalforsamling

Årsberetninger for 2022

Styrets årsberetning for 2022

Styret har i perioden hatt 5 møter. Generalforsamling ble avholdt i mars. I tillegg har det vært jevnlig kontakt på Messenger og e-post. Styret har samarbeidet godt og hatt god kommunikasjon.Styret har i hele perioden jobbet med ordinære styreoppgaver.
Styret planla og gjennomførte 2 lysløyperenn i Sørkedalen, i tillegg til mange vellykkede høsttreninger i Maridalen med godt oppmøte med flere nye medlemmer.
Styret har som mål å fortsette arbeidet med lavterskel aktiviteter for å øke aktivitet og rekruttering.
Styret har jevnlig kontakt med leietakere på Brekke. Nordre Aker Rør AS har en avtale med klubben om leie av 2 etasje og deler av lageret. Leieavtalen har en varighet på 5 år fra 2021. Dette er klubbens hovedinntekt og styret er fornøyd med å ha en stabil og ansvarsfull leietager.

Årsberetning bygg og anlegg 2022

Brekke: Leieforholdet forløper seg bra, klubben er fornøyde med leietager. Rehabilitering av taket er blitt utsatt til 2023.

28 (Ullevålseter): Veggen hvor tilbygget stod er satt opp. Forsiden av huset og entre har vært malt. Det har vært noe mer besøk.

Kikut: er fortsatt bestyrt av Ola Stangebye.

Aktiviteter 2022

Økt aktivitet i klubben etter et par korona-år. To lysløyperennene ble avholdt, med henholdsvis 44 og 38 startende. Vi har i 2022 ikke fått gjennomført barmarksløp eller samlinger.Det ble både våren og høsten 2022 avholdt fellestreninger. Det ble også avholdt temakveld på Brekke hvor vi snakket om trening og utstyr. Vi har hatt 2 dugnader på 28.

Resultater 2022 for deltakere fra Norsk Trekkhundklubb:

Vinter 2022:

Januar. La Grande Odyssee, etappeløp slede:

Nr. 4: Sissel Wolf Mølmen (og prisen for «Best dog care»)
8. jan. Hamar hundekjørerfestival, snørekjøring kvinner
14. plass Sigrid Lohnbakken
30. januar Trysil uttaksløp VM, kvinner senior snørekjøring
7. plass Karoline Conradi Øksnevad
21. plass Kine Lidsheim

12. feb. NM combined senior menn
10. plass Bjørnar Onsum
13. feb. NM pulk senior kvinner

9. plass Karoline Conradi Øksnevad
13. mars NM flerspann kvinner

7. plass Karoline Conradi Øksnevad

Femundløpet, 450 km. Februar:
Nr. 3: Ivar Johan Sørlie

Februar. VM Gåsebu. 12-spann mellomdistanse (43 km).:
Bronse: Sissel Wolf Mølmen
NM 2-spann slede Gåsbu
16. plass Mona Arnegård
Snørekjøring 12.5 km Gåsbu
4. Sigrid Lohnbakken
Finnmarksløpet 2022. Mars:
Ivar Johan Sørlie deltok, men måtte bryte noen mil fra mål.
27. des. Gausdal 5-mila
7. Inge Bugge Knutsen
31. des. Nyttårsløpet Gåsbu:
11 km snørekjøring
2. plass Karoline Conradi Øksnevad
6.5 km snørekjøring
1. Bjørnar Onsum
3. plass Sigfrid Lohnbakken
4. plass Kine Lidsheim
8. Svein Øksnevad


Barmark 2022

1. okt. Nittedalsløpet sparkesykkel kvinner senior

4. Sigfrid Lohnbakken
Sparkesykkel menn senior
3. Bjørnar Onsum
8. okt 4.5 km snøreløping,menn
5. plass Bjørnar Onsum
8. okt 4.5 km Spark 1 hund menn senior
3. plass Bjørnar Onsum
EM, Tyskland, 8-spann. November:
Nr. 7: Sissel Wolf Mølmen


Kasserers beretning for 2022

Utleie av Brekke blir fremdeles klubbens hovedinntekt.
I 2022 var det budsjettert med nødvendig reparasjon/omlegging av taket på Brekke. Dette har blitt utført, men utgifter er i sin helhet bokført i 2023. Dette betyr at et budsjettert underskudd i 2022 har blitt til et overskudd.

Inntekt i 2022 er litt mindre enn budsjettert på grunn av at medlemskontingenten og tilskudd fra offentlig var lavere enn forventet. Overgang til bruk av NIF til å kreve inn medlemskontingent har forårsaket et frafall av betalende medlemmer.Utgifter i 2022 er betydelig mindre enn budsjettert, på grunn av at takreparasjon ble utsatt til 2023. Det ble også mindre utgifter til samlinger, innkjøp av utstyr og arrangering av løp.

Budsjett for 2023 inkludere ca. kr 500 000 til reparasjon av taket på Brekke. Dette er mye høyre enn budsjettert i 2022, da arbeidet nå har blitt utført og det var funnet en del råte i takkonstruksjon som måtte utbedres. Dette har blitt gjort. Årets Lysløyperenn er ferdig, og utgifter, inntekter og tilskudd allerede bokført. Da dette var en stor suksess, er det budsjettert med et barmarksløp i høst.

Norsk Trekkhundklubb

Copyright © 2013. All Rights Reserved.